Cursus calamiteiten en crisisbeheersing

Calamiteiten en Crisisbeheersing

Elke dag komen we er wel achter dat de wereld in verandering en in beweging is. Onder druk presteren tijdens een calamiteit of ramp is niet zomaar iets, dat begint eigenlijk al met een vorm van ervaring. De publieke sector en de verschillende overheden, maar ook bedrijven worden geconfronteerd met calamiteiten die bestreden moeten worden.  Wij willen u graag adviseren, uw medewerkers  begeleiden en opleiden om de mogelijke gevolgen van crises en rampen te kunnen aanpakken.

Onder publieke sector verstaan wij, aanbieders van diensten en producten waar publiek, burgers of gebruikers van de producten of diensten aanwezig zijn.

Zoals gemeentelijke instellingen waar publiek vrij kan bewegen, maar ook concert en tentoonstellingsruimten, musea,  stations, luchthavens, stadions, bioscopen en uitgaanscentra.

Onder overheid verstaan wij, landelijke of internationale hulpverleners, die direct of indirect te maken kunnen hebben met een crisis of calamiteit van buitenaf, ontstaan door of vanwege de publieke sector.

Zoals Politie, Brandweer, GHOR, Rijkswaterstaat, Koninklijke Marechaussee, Gemeente en Provincie.

Voor de publieke sector en overheid organiseren wij op de organisatie gerichte opleidingen en trainingen. Als basis gebruiken wij de kennis van de officieren van dienst van Politie, Brandweer, GHOR en bv Rijkswaterstaat, waarbij multidisciplinaire communicatie, IRS, GRIP en Procesmanagement een onderdeel zijn. Door de bijzondere opzet van de opleiding/training is het zelfs een voordeel als er deelnemers van verschillende disciplines aanwezig zijn, ook deelnemers uit het bedrijfsleven.

Door de multidisciplinaire opleiding- en oefentrajecten realiseren wij samenwerkende werkrelaties tussen de publieke sector, overheid en het bedrijfsleven, het is ons doel dat deelnemers een crisis of calamiteit kunnen beheersen en procedures op elkaar kunnen afstemmen.

Bedrijfsleven

Wat Wise Owl betreft heeft de ervaring met bijvoorbeeld de vuurwerkramp, de brand in Volendam, de poldercrash of andere soortgelijke rampen of incidenten, ons geleerd dat crisismanagement veel verder gaat dan BHV-activiteiten. De belangen van het bedrijfsleven verschillen in eerste instantie sterk met die van de overheid.  Binnen het crisismanagement zal dus ook rekening gehouden moeten worden met bijvoorbeeld de strategische of beleidsmatige vraagstukken rondom een ramp of crisis.

Wise Owl biedt u graag de trainingen, opleidingen en oefeningen aan waarbij in de oefeningen gebruik gemaakt kan worden van realiteit door medewerking van officieren van dienst van de hulpverleningsorganisaties, zodat u in kort bestek uitsluitsel heeft over de stand van zaken rond crisismanagement in uw bedrijf of organisatie.

Wise Owl is niet direct gecharmeerd van grootschalige oefeningen waarbij de hulpdiensten uitrukken omdat hierbij niet uw organisatie wordt gemeten maar die van de hulpdiensten. Wij zijn wel voor een gedegen samenwerking met de hulpdiensten om ook uw processen en belangen binnen crisismanagement in de oefening aantoonbaar te maken.

Voor wie is deze training geschikt:

  • Leidinggevenden binnen de  BHV en afdelingshoofden
  • Producenten en medewerkers van concerten en events
  • Projectleiders/accountmanagers werkzaam  in de securitybranche