Cursus Meldkamerspecialisten

Meldkamerspecialisten

Voor Wise Owl is een meldkamer een ruimte met medewerkers/centralisten waar een melding van buitenaf kan komen, zowel telefonisch of via een ander communicatiemiddel, zoals bijvoorbeeld een 112-melding van een burger, een melding van een medewerker die met zijn/haar werkzaamheden bezig is. Een meldkamer of centrale kan bestaan uit één of meerdere personen.

Eén van de belangrijkste onderdelen binnen de hulpverlening of security is dus eigenlijk de meldkamer. Elk incident, elke calamiteit, elke melding begint bij de meldkamer, of we nu praten van een brand, aanrijding, inbraakmelding of opstootje tijdens een concert of wat dan ook, of de melding komt binnen via de telefoon bij de medewerkers van de meldkamer of via de portofoon, maar het feit staat vast, de meldkamer zal moeten acteren.

Zeker in de huidige tijd staan meldkamers sterk in de belangstelling, of het nu te maken heeft met een 112 melding bij de hulpverlening of tijdens een concert of calamiteit tijdens een concert of evenement, denkt u maar aan bv pukkelpop.  Hoe wordt de melding aangenomen en ingeschat, wat doet de centralist met de melding, wat kan uw meldkamer doen met de melding, of wat moet uw meldkamer doen met de melding.

De kwaliteit van uw meldkamer en dus centralisten of medewerkers bepalen in eerste aanleg of een incident uit de hand loopt. Het snel, professioneel en adequaat aannemen en doorzetten van een melding levert een grote bijdrage op voor elke vorm van  hulpverlening. Onze trainingen zorgen er voor dat uw centralisten de juiste vaardigheden en snelheid krijgen waardoor zij snel en op de juiste wijze reageren op meldingen.

Wise Owl heeft de juiste en ervaren trainers en docenten om te durven zeggen  dat wij de juiste  trainingen kunnen verzorgen op het gebied van meldkamercommunicatie, uitluister en uitvraagtechnieken en protocollen, hoe de meldkamer opschaalt tijdens crisissituaties tot het opleiden van centralisten, zowel mono( security, politie, Koninklijke Marechaussee) als multidisciplinair voor de samenwerkende hulpdiensten, maar in samenwerking met security of bedrijfsmeldkamers en centrales.

U mag dan denken aan opleidingen als bv de Calamiteitencoördinator (CACO), centralisten mono of multidisciplinair, maar ook protocollen en verbindingsschema’s en roepnummerplannen.

Voor wie is deze training geschikt:
(duur 1-5 dagen, deze wordt afgesteld op uw bedrijf)

  • Centralisten securitymeldkamers (1 dag)
  • Seniormedewerkers hulpdiensten ( gemeenschappelijke meldkamers)
  • Senior en leidinggevenden hulpdiensten ( mono)
  • Centralisten hulpdiensten
  • Hoofden bedrijfsbeveiliging
  • Leidinggevenden particuliere alarmcentrales
  • Leidinggevenden binnen de  BHV en afdelingshoofden
  • Producenten en medewerkers van concerten en events
  • Projectleiders/accountmanagers werkzaam  in de securitybranche