Opleiding ESO

Opleiding evenementenbeveiliger(ESO)

 

Evenementenbeveiliging in Nederland

Als evenementen beveiliger heb je een afwisselend en uitdagende baan binnen de wereld van evenementen, concerten, beurzen, festivals, premières, presentaties en veel meer.

Deze opleiding is de ideale manier om snel in de beveiliging aan de slag te kunnen. Geen lange ingewikkelde opleiding, maar een korte, duidelijke en praktijkgerichte opleiding, bedoeld voor mensen die kennis willen maken met de beveiliging, een toekomst willen binnen de enerverende wereld van de beveiliging of een leuke afwisselende bijbaan zoeken. Het werk als evenementenbeveiliger is voor veel mensen uitstekend te combineren met een studie of baan. Het leuke is dat je veel met mensen omgaat en je op allerlei evenementen of concerten een leuke werkplek hebt. Daarbij komt ook nog eens dat je het werk als Event Security Office meestal in de weekenden en/of avonduren doet.

Voor wie is de opleiding bestemd?

Een ieder die kennis wil maken met de beveiliging, een toekomst wil binnen de enerverende wereld van de beveiliging of een leuke afwisselende bijbaan zoekt.

Vooropleiding

Voor de eso-opleiding is geen specifieke vooropleiding nodig, motivatie en sociale vaardigheden zijn wel een pre

Opleidingsduur

De opleiding vraagt een studiebelasting van ongeveer 60 uur, daarbij komt 1 lesdag, 1 examentraining dag en digitale ondersteuning met toegang tot onze e-learning site.

Les-inhoud

Theorie
Het theoretisch gedeelte bestaat uit 2 modules. Met de doorlopen van de module ‘Wettelijke kaders’  ontwikkel je rechts- en wetskennis. Daarin komen de volgende onderwerpen terug:

– Recht in het algemeen
– Wetboek van Strafvordering
– Wetboek van Strafrecht
– Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
– Wet bescherming persoonsgegevens
– Wet wapens en munitie
– Arbeidsomstandigheden (Arbo-wet)
– Wet vervoer gevaarlijke stoffen
 

In de 2e module gaan we dieper in op de werkzaamheden van de Event Security Officer en wat we verstaan onder een evenement, wat de rol is van de Event security Officer tijdens evenementen en concerten.

Dat wordt in de volgende hoofdstukken beschreven:
– Soorten evenementen
– Crowd management
– Wetgeving: Strafvordering en strafrecht
– Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
– Beveiligingshulpmiddelen
– Toegangscontrole
– Bezoekersgedrag
– Communiceren
– Conflictmanagement
– EHBO bij evenementen
– Brandveiligheid
– Ontruimen
– Rapporteren

Na het behalen van beide modules kun je starten met de praktijkstage. Hierbij moeten 10 onderdelen binnen een jaar met succes worden afgelegd verdeeld over minimaal 6 evenementen.

Toetsing & Examinering

De toetsen worden na elke hoofdstuk uit het lesboek afgenomen als voorbereiding op het examen. Het opleidingstraject voor het diploma evenementenbeveiliger word afgesloten met een examentrainingsdag.

Het examen word afgenomen door de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB), waarmee u dus in het bezit bent van het wettelijke certificaat ESO. Wise Owl verzorgt de gehele aanmelding voor het SVPB examen.

Certificaat

Nadat u de opleiding met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt u van het Svpb een blauwe pas waarmee u als evenementenbeveiliger aan de slag mag.

Aantal deelnemers per groep

Lessen en examentraining word in groepjes van 4-8 afgenomen

Locatie

Zoetermeer en Den Haag

Opleidingskosten

De kosten voor deze opleiding bedragen € 500,- inclusief lesmaterialen en  lunch op lesdagen, exclusief examenkosten. Wise Owl hanteert een regeling waarmee u met uw stagevergoeding de gehele opleiding kunt bekostigen, het kost u dan enkel tijd om te investeren. Vraag naar onze mogelijkheden.