Opleiding persoonsbeveiliging

Persoonsbeveiliging in Nederland

Om persoonsbeveiliging op een professionele wijze uit te kunnen voeren is een specialistische opleiding noodzakelijk waar specifieke vaardigheden en kennis worden aangeleerd zodat de persoonsbeveiliger in de praktijk probleemloos kan opereren en kan inspelen op wisselende omstandigheden rondom zijn VIP. Hij denkt mee over de (risico) situatie en kan mee-adviseren omtrent de te nemen beveiligingsmaatregelen (organisatorisch, elektronisch en fysiek gebied).

Persoonsbeveiliging is te allen tijde maatwerk en vraagt daarom uitvoerders die hun mannetje kunnen staan en weten waarover ze spreken maar zich ook naadloos kunnen aanpassen aan de werkomgeving van de VIP. Onzichtbaar als het kan en daadkrachtig als het moet!

In deze opleiding komen alle facetten van de persoonsbeveiliging aan bod. De lessen worden gegeven door gedreven docenten, in bezit van praktische en theoretische kennis, opgedaan zowel nationaal als internationaal. Praktijksituaties tijdens officiële bezoeken, opzet en uitvoering van de beveiliging rond internationale artiesten en topondernemers in binnen en buitenland zullen de revue passeren en zullen ook worden vertaald naar casussen in praktijk-oefen-situaties..

De opleiding is  afgestemd om het officiële examen van de SVPB te kunnen behalen. Lesmethoden en lesstof zijn geheel herzien en in een nieuwe vorm gegoten, mede met ondersteuning van onderwijskundige Alda Kroneman, die jarenlange ervaring heeft op het gebied van beveiligingsopleidingen en educatie methodieken. In een opleiding met 4 praktijkdagen, een to-the-point e-learning programma  (studeren in uw eigen tijd onder onze supervisie) en uitgekiende oefensessies worden deelnemers naar het SVPB examen begeleid. Dit is het enige erkende certificaat voor deze opleiding in Nederland.


Voor wie is de opleiding bestemd?

Een ieder die als persoonsbeveiliger, zelfstandig of bij een beveiligingsbedrijf, wil gaan werken. Beveiligers die ervaringen hebben met persoonsbeveiliging maar nog niet de juiste certificering. Beveilgers die zelf actief gericht zijn op het kwalitatief verbeteren van  safety en security en voor beveiligers die zoeken naar wegen, interventies en mogelijkheden om die verbeteringen daadwerkelijk te realiseren en de competenties en handelingsbekwaamheden van zichzelf en/of anderen verder willen professionaliseren.

Vooropleiding

  • Diploma beveiliger niveau 2 of een door de SVPB daaraan gelijkgesteld diploma.
  • Geldig rijbewijs B

Opleidingsduur

Een complete 4 dagen (8 dagdelen) en zelfstudie met toegang tot e-learning site.
De opleiding bestaat uit drie onderdelen:

  1. Basis- en wetskennis persoonsbeveiliger
  2. Persoonsbeveiligingstechnieken
  3. Persoonsbeveiligingsopdracht

 

Les-inhoud

Het gaat in de optiek van Wise Owl om een combinatie van beveiliging, hospitality service en kwaliteitsbeheersing. Gebaseerd op een gezonde balans van risicoanalyse, het ambitieniveau van de klant en de kosten.

Het Wise Owl concept voor de opleiding Persoonsbeveiliging bestaat uit de volgende integrale beroepsopdrachten:

1.  Basis Persoonsbeveiliging

Maakt het mogelijk op te schalen vanuit een beheerst beveiligingsniveau en weer terug te keren naar de basis als het risico is geneutraliseerd. De beveiliging omvat de woonhuisbeveiliging, kantoorbeveiliging, transportbeveiliging, risicomonitoring, training en kwaliteitsbeheersing op basis van een jaarkalender of t.b.v. een kortstondig event.

2. Basis Persoonsbeveiliging& incidentele observaties

Een positie binnen het bedrijfsleven of in de publieke sector kan aanleiding geven tot bedreigingen. Door incidenteel te beoordelen en onze aanpak te toetsen op werking en doelmatigheid worden risico’s gereduceerd. De direct betrokkenen laten we gewend raken aan de impact van bijzondere beveiligingsmaatregelen.

3. Basis Persoonsbeveiliging &  volledige observaties

Profiel waarbij een zeker ontvoeringrisico aan de orde kan zijn. op grond van naamsbekendheid of positie binnen het bedrijfsleven. Constante toetsing van de getroffen voorzorgsmaatregelen op basis van zeer frequente observatie. De voorbereidingshandelingen in het kader van ontvoeringsdreiging worden vroegtijdig onderkend waardoor tijdig gereageerd kan worden.

4. Basis Persoonsbeveiliging & maximum protection

Groot risico op bedreiging of ontvoering. Persoonlijke begeleiding is gewenst. De zwaarste vorm van persoonlijke beveiliging met inzet van alle noodzakelijke security specialisten, technieken en middelen.

5. Quick response

Onverwachte inzet van eigen Security specialisten bij plotselinge behoefte bijvoorbeeld na een bedreiging, bij een bezoek van een delegatie uit het buitenland of een spoedvergadering in verband met bijvoorbeeld een bedrijfssluiting. Advisering en Security gerelateerde werkzaamheden bij slechtnieuwsgesprekken zijn onderdeel van de werkzaamheden.

Toetsing & Examinering

De toetsen worden na elke integrale beroepsopdracht afgenomen als voorbereiding op het examen. Het opleidingstraject voor het diploma Persoonsbeveiliger wordt met een 24 uurs (proef examen) praktijkopdracht afgesloten.

Het examen word afgenomen door de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB), waarmee u dus in het bezit bent van het wettelijke certificaat Persoonsbeveiliging. Wise Owl verzorgt de gehele aanmelding voor het SVPB examen.

Certificaat

Nadat u de opleiding met goed gevolg heeft afgelegd, heeft u recht op de aantekening persoonsbeveiliger op het grijze legitimatiebewijs en bent u geheel voorbereid om als persoonsbeveiliger in Nederland aan de slag te gaan. U ontvangt hiervoor het certificaat persoonsbeveiliger.

Aantal deelnemers per groep

Minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers

Locatie

Zoetermeer en Den Haag

Opleidingskosten

De kosten voor deze opleiding bedragen € 2.199,- inclusief lesmaterialen, examenkosten en  lunch op lesdagen.