Toezichthouders

Toezicht op veiligheid

In diverse gemeenten in Nederland, levert Wise Owl door die gemeente beëdigde toezichthouders.

Zij waken over de veiligheid binnen de gemeente, voeren controlerende taken uit en verzorgen extra toezicht waar dat nodig is.

Zij bouwen een band op met zowel de politie als gemeente, zijn makkelijk benaderbaar  en een luisterend oor voor de bewoners.

Met een verbindende taak zorgen ze voor een prettige en veiligere omgeving