Brandwachten

Rijksgediplomeerde Brandwachten

De overheid vereist brandwachten in een verscheidenheid van omstandigheden. Zij spelen een belangrijke rol in de veiligheid bij onder andere bedrijven en evenementen. De wet vereist dat een situatie moet worden verstrekt met een brandwacht wanneer een brandalarm, sprinkler of brandmeldcentrale buiten dienst is in grote commerciële of openbare gebouwen. Brandwachten zijn ook over het algemeen nodig op bouwplaatsen waar de brandblussystemen nog niet zijn geïnstalleerd of waar bij werkzaaamheden open vuur in gebruik is. Wise Owl biedt volledig opgeleide brandwachten wiens taken omvatten het bewaken van brandgerelateerde systemen en het invullen van rapporten, het melden van brandomstandigheden en het coördineren van ordelijke evacuatie in geval van brand. Alle brandwachten ® zijn rijksgediplomeerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Eigenaren van bedrijfs- en woonvoorzieningen vertrouwen op professionele brandpreventiediensten om het daglijkse werk en het leefproces veilig en zonder onderbreking te laten verlopen. Wise Owl biedt brandwachten wiens opleiding in overeenstemming is met alle lokale brandweerverordeningen.

Een aantal van de medewerkers van Wise Owl combineren de functies beveiliger en rijksgediplomeerd
brandwacht. In het dagelijks leven werken zij bij de Brandweer en daarnaast zijn zij in het bezit van hun beveiligingspapieren waardoor zij ook andere veiligheid gerelateerde incidenten vroegtijdig kunnen herkennen.

 

De brandwachten hebben o.a. de volgende taken:

 

  1. Het melden van gebouwbewoners in het geval van brand
  2. Het vergemakkelijken van de evacuatie van het gebouw in een noodsituatie
  3. Coördineren van het contact met de brandweer tijdens brandveiligheidsoperaties met gedetailleerde informatie over de locatie van brand, evacuatie en eventuele problemen met apparatuur.
  4. Onderhoud en uitvoering van het brandveiligheidsplan
  5. Het controleren van werkvergunningen, persoonlijke beschermingsmiddelen en de naleving van procedures en voorschriften.
  6. Het bijhouden van de administratie zoals vereist door de wet