Zorgbeveiligers

Onze beveiligers zijn opgeleid om hun vaardigheden te leveren in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en voor particuliere zorgverleners. Ze zorgen ervoor dat uw patiënten, medewerkers en bezoekers zich veilig voelen en dat ziekenhuismedewerkers zich kunnen concentreren op wat ze het beste doen, namelijk het verzorgen van anderen. In de zorg worden er andere capaciteiten verwacht van een beveiliger dan dat hij in een winkel of discotheek staat daarom zijn onze beveiligers hier extra op onderwezen. Opgeleid in ziekenhuis op zorg gerichte vaardigheden, veiligheid en controles leveren wij die specifieke professionele ondersteuning als en wanneer dat nodig is.

Ook voor toezicht op het naleven van de coronaregels hebben wij de juiste medewerkers, de begripvolle gastheren, die verbaal vaardig zijn om iedereen van het nut van de maatregelen te overtuigen.